Cibula Fest
Info


Orientačná mapa 2019

Dávame do pozornosti zmeny v logistike prístupových ciest smerom od hlavnej cesty k hlavnej bráne, festivalu a k parkovisku P2.

Logistika prístupových ciest pri areály letiska Holíč bola vždy kameňom úrazu z hľadiska len jednej úzkej spevnenej cesty smerom k hlavnej bráne po ktorej jazdia všetky autá obidvoma smermi a po tej istej ceste museli chodiť i v hojnom počte návštevníci festivalu, ktorý boli ohrozený. Iná možnosť nebola a takpovediac nie je.
No vždy sa dá nájsť isté riešenie a to hlavne pre Vašu bezpečnosť.

Tento rok bude spevnená cesta smerom k areálu (modrá) slúžiť len pre osobné a nákladné autá. Pre peších z hľadiska bezpečnosti a plynulej premávke, bude slúžiť (zelená) cesta, ktorá sa nachádza na trávnatej ploche, ktorá bude dostatočne upravená. Táto zelená cesta bude ohraničená koridorom s pevných 1m vysokých dielcov – zábran.

Preto žiadame peších návštevníkov aby využívali len zelenú cestu aby sme tak predišli zbytočným komplikáciám a zvýšili tak Vašu bezpečnosť.
Cesty budú označené daným značením a upozorneniami.
Ďakujeme, že sa pričiníte o plynulú premávku a Vašu bezpečnosť.

Parking

Situační plán

Situační plán

Evakuační plán

VSTUPNÁ BRÁNA

BEZPEČNOSŤ A ZÁKAZY

(Ospravedlňujeme sa zvýšené osobné prehliadky v rámci bezpečnostných opatrení.)
Na odloženie vecí, ktoré nebudú bezpečnostnou službou vpustené do areálu festivalu bude súžiť INFO stánok v blízkosti vstupnej brány s Non Stop službou s výnimkou sklenených fliaš, PET fliaš a alkoholických nápojov, tieto veci nebudú vpustené do areálu a ďalšiu zodpovednosť za ne preberá ich majiteľ.

Festivalový areál bude nepretržite monitorovaný profesionálnou bezpečnostnou službou SBS a usporiadateľskou službou.
Súčinnosť s mestskou a štátnou políciou.

Nepretržité monitorovanie príslušníkmi požiarnej ochrany.

Stála zdravotná služba, lekár a sanitné vozidlo. Stanovisko bude viditeľne a svetelne označené znakom červený kríž. V prípade potreby treba neodkladne kontaktovať službu SBS alebo usporiadateľskú službu.

Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je označená podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Pri akomkoľvek probléme s ochrankou upozornite usporiadateľov, ktorý budú označený jednotným oblečením (s nápisom USPORIADATEĽ). Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka ako útržok vstupenky a identifikačný náramok na patričný deň alebo celý festival. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Holíč a príslušníci štátnej polície.

Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby:
Kontrolovanie lístkov a identifikácie návštevníkov festivalu, osobná prehliadka na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov, vyvedenie z areálu neoznačené, osoby zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok prejavujúci agresivitu a vyvolávanie konfliktov, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok, usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

JE ZAKÁZANÉ VNÁŠAŤ DO PRIESTORU KONANIA FESTIVALU:

„Vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje v akomkoľvek balení“. Výnimka v prípade nealko nápojov v PET fľašiach alebo papier – džús bude určená SBS službou individuálne, napr. malé deti alebo ZŤP, ZŤP-S.

Sklené nádoby a fľaše, nože, plechové predmety, pyrotechnické predmety, predmety ohrozujúce bezpečnosť, otvorený oheň, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.

- Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané.
- Stanovanie je zakázané mimo vyhradených priestorov.
- Prísny zákaz kladenia ohňa v celom areály festivalu.

Pes má povolený vstup len do stanového tábora s vodítkom a košíkom.

Každý návštevník musí mať na ruke identifikačný náramok. V prípade, že ho nemá alebo je náramok poškodený, bude vykázaný z areálu podujatia.

Osoba zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok prejavujúca agresívnosť nebude mať umožnený vstup do areálu podujatia alebo bude vykázaná službou SBS podľa zákona 1/2014


HLAVNÍ PARTNERI

 • Staropramen
 • oil JPM
 • MAS Masaryk
 • Dortun festival

PARTNERI

 • EVENTservice.sk
 • Západoslovenské tlačiarne Skalica
 • RadioLAN, spol. s r.o.
 • Wintenberg winery
 • Farby, laky Holíč
 • MOtoscena
 • ELMONT J.M.
 • ENERGY RENT
 • Mojegrafika - Romana Šmachová
 • True-design
 • Taxi Holíč
 • Happy Vaky
 • ERI
 • KVANT
 • Mesto Holíč
 • Adam Pavlík - videomaker


MEDIÁLNI PARTNERI

 • EUROPA 2
 • RadioLAN, spol. s r.o.
 • Záhoracké rádio
 • Rádio Čas
 • Rádio Anténa ROCK
 • Televize TVS
 • Blinder sociálná sieť


top